IMAG0996

Reglementen

Wedstrijdregelement

Bij overtreding en daar waar dit reglement niet in voorziet en ten gevolge waarvan het wedstrijdverloop toch nadrukkelijk beïnvloed wordt, heeft het bestuur in onderling beraad de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen tot op het niveau van diskwalificatie of schorsing tot deelname aan wedstrijden van HSV Groot-Ammers.

 1. Het is ten strengste verboden voor aanvang van de wedstrijd een beaasde haak of lokvoer in het water te hebben.
 2. Op aangeven van de wedstrijdleiding begint de wedstrijd.
 3. Het is niet toegestaan buiten een radius van 5 meter van uw gelote locatie aas of lokvoer te brengen naar uw visstek, evenmin met een afwijking van 5 meter naar links of rechts in te werpen.
 4. Er mag maximaal met 1 hengel gevist worden.
 5. Hulp bij het landen van een vis is niet toegestaan, uitzonderingen gelden voor grote vis zoals karper of meerval.
 6. Zodra de wedstrijd is beëindigd wordt er niet meer gevist, dus onmiddellijk de vistuigen uit het water halen. Vis aan de lijn mag nog wel worden meegewogen.
 7. Alleen witvis zoals brasem, voorn of karper wordt meegeteld in de uitslag. Dus geen snoek, snoekbaars,roofblei, meerval of paling. Voor baars  geldt een uitzondering, deze wordt wel meegewogen.
 8. Na de wedstrijd moet de gevangen vis in een fatsoenlijk en visvriendelijke leefnet aan de visweger worden aangeboden.
 9. We vissen op vis en wegen dus beslist geen weegnet.
 10. Geschillen over het gewicht dienen direct aan de waterkant te worden besproken en te worden afgehandeld. Daarna is geen discussie meer mogelijk.
 11. De wedstrijdleiding  behoudt zich het recht voor een wedstrijd eerder te laten beëindigen bij onverantwoorde weersomstandigheden of om andere redenen te staken. Is de wedstrijd tot over de helft van de te vissen tijd gevorderd, dan wordt de vis meegeteld voor het klassement.
 12. Wanneer blijkt dat het geplande viswater voor of tijdens de wedstrijd, door wat voor soort omstandigheden dan ook, niet bevisbaar is, kan de wedstrijdleiding ter plekke besluiten uit te wijken dan wel de wedstrijd ongeldig te verklaren.
Puntenverdeling

Puntenverdeling gehanteerd door HSV Groot-Ammers

 1. De deelnemer met het hoogste gewicht wordt als eerste geklasseerd en krijgt 1 punt, de daarop volgende 2, 3, 4, 5, enzovoort.
 2. Bij een gelijk gewicht ontvangen de betrokken deelnemers het aantal punten, gelijk aan het gemiddelde van de plaatsen die zij innemen. 
  Voorbeeld 1: 2 deelnemers zijn allebei op de 5e plaats geëindigd en ontvangen 5 + 6 / =5 punt. 
 3. De deelnemers zonder vangst ontvangen het aantal punten gelijk aan het gemiddelde van het aantal deelnemers  van betreffende competitie. 
  Voorbeeld : 24 deelnemers, waarvan 12 met vangst, ontvangen de punten 1 t/m 12, de volgende krijgt 13 punt. Als er maar één deelnemer zonder vis is, ontvangt hij het aantal punten gelijk aan de laatste plaats. 
 4. Bij afwezigheid geldt een puntenaantal van het totaal aantal deelnemers van de competitie.Sponsoren